Det sykepleierfaglige og medisinske nivået på enheten er på linje med og sammenlignbart med helsehus. 

Vi satser på faglig utvikling og tilrettelegger for sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning. Vi utdanner egne instruktører på innsatsområder og hever kompetansenivået på sykehjemmet ved sertifiseringsprogram. Vi deltar aktivt i nettverk som Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold leder.

Vi har tilknyttet sykehjemslege til enheten og har legedekning 5 dager i uken. Enheten samarbeider tett med kommunens fysioterapi- og ergoterapitjeneste.
Sykehjemmet har en egen ressurspool. Flere ansatte har kombinert stilling med arbeid på enheten og i ressurspool.

Til utlysningsteksten: