Beskrivelse av kommuneområde/enhet
Rakkestad kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet, fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Vi skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Rakkestad kommune bygger velferd på innbyggernes ressurser, samhandling og koordinerte tjenester.

Kommuneområde Helse og mestring består av enhetene Hjemmesykepleie, Omsorgsboliger og Skautun rehabilitering- og omsorgssenter. Omsorgsboligene har 3 heldøgns bemannede boenheter for eldre beboere med somatisk sykdom, alderspsykiatri og demens/kognitiv svikt. Nattjenesten er organisert under hjemmesykepleien.

Kort om stillingen
Det er ledig 100% fast stilling som sykepleier i enhet omsorgsbolig. Annen stillingsprosent kan tilbys hvis ønskelig.

Arbeidstiden er i turnus dag/kveld med 3. hver helg. Til stillingen ligger et rekrutteringstillegg kr 20 000,- pr år, brøkavhengig av stillingsstørrelse. Mulighet for avtale om kompensasjon for nedbetaling av studielån, med bindingstid.

Omsorgsboligene har fokus på det sykepleiefaglige og dette kommer frem i tiltaksplaner og individuell oppfølging avbeboerne. Dine oppgaver som sykepleier i omsorgsboligene vil i tillegg til pleie og omsorg blant annet være legekontakt, medisinhåndtering, medisintekniske prosedyrer, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid og veiledende funksjon for andre faggrupper.

Krav
- Autorisasjon som sykepleier
- Språkferdigheter minimum B2 muntlig og skriftlig norsk
- Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremvises før tiltredelse
- Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse

Ønskede kvalifikasjoner
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
- Løsningsorientert, ansvars- og kvalitetsbevisst
- Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, tverrfaglig og i team, for at vi sammen skal kunne gi våre beboere et best mulig tjenestetilbud.
- Relevant etter/videreutdanning
- Personlig egnethet vil bli vektlagt i tillegg til faglige kvalifikasjoner

Vi kan tilby
- Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige kollegaer
- Til stillingen ligger et rekrutteringstillegg på kr 20 000,-, brøkavhengig av stillingsstørrelse.
- Mulighet for avtale om kompensasjon for nedbetaling av studielån, med bindingstid
- Kompetansetillegg for relevant etter/videreutdanning
- En spennende, lærerik og faglig utfordrende arbeidsplass
- Gratis parkering
- Gode offentlige pensjons - og forsikringsvilkår

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om arbeidsoppgavene eller arbeidsstedet, ta gjerne kontakt med sykepleier Hege Urdal på telefon 940 12 167 (mellom kl. 07.30 og 15.30)

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på denne siden og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Søknadsfrist: 11.12.22

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnummer. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25. Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no