Du kan selv velge om du vil gå både til jordmor og fastlege under svangerskapet.
Jordmor har timeavtaler for svangerskapsomsorg tre dager i uken, mandag, onsdag og torsdag.

Vi ønsker å gi den enkelte individuell oppfølging etter behov.
På helsestasjonen tilbyr jordmor en tidlig samtale. Denne er fin å få så tidlig i svangerskapet som mulig.
Samtalen dreier seg først og fremst om levevaner i svangerskapet, men det er også rom for å ta opp andre temaer.
Etter at du har født vil jordmor komme på hjemmebesøk.

  • Serviceerklæring svangerskapsomsorgen,PDF finner du under Skjemaer/Skjemaer A til Å

Svangerskap, fødsel og barseltid betegnes ofte som en reise inn i det ukjente. En spennende reise, og jo mer forberedt du er, jo mer spennende blir reisen.
Opplevelsen din er også avhengig av hvilken innlevelse du gjør underveis.
Gi deg tid, stopp opp, sørg for at du er tilstede og kan kjenne etter hva barnet forteller deg.
Stol på kroppen din, let etter instinkter, de er der..... La dem få plass i den travle hverdagen din!

Svangerskapet er en fantastisk periode i livet.
Du lever aldri så intenst som når du går med et nytt barn inni deg. Barnets trivsel og vekst er avhengig av din trivsel. Ta vare på dagene.

I svangerskapsomsorgen kan jordmor bidra til at svangerskap, fødsel og barseltid blir en god prosess med vekst og modning. En positiv opplevelse som gir fine ringvirkninger for deg som skal bli mor og for deg som skal bli far. Den livsviktige kvinnearven føres videre.