Hytta ved Suteren

Med sine 15 overnattingsplasser, 4 gapahuker og sin unike beliggenhet ved Glomma, er Suteren ei perle av ei hytte i Os.
Hytta eies av Rakkestad kommune og den er mulig å leie.

Suteren Friluftsområde er et statlig sikret friluftsområde. 

Dette betyr at området er tilrettelagt for allmenhetens bruk. De som leier hytta må på ingen måte begrense allmenhetens bruk av området.

Vil du leie hytta på Suteren?

Utleieperioden for Suteren varer fra etter påske og ut uke 40.
Ta kontakt med servicekontoret for å høre om hytta er ledig.

Pris:
 kr. 500,- pr. døgn for leie av hytta. (F.eks. fra kl 12:00 torsdag til kl. 12:00 fredag.)
Overnatting over 3 dager (f.eks. fra kl 12:00 fredag til kl. 12:00 søndag = kr. 1000,-)

Generell info:

 • Alle må vaske/rydde etter seg
 • Alle må ha med sengetøy og håndklær
 • Ta med søppel hjem
 • Kontroll kommer
  - manglende opprydding/vask medfører ekstra gebyr.
 • Toalettet ute skal være tilgjengelig for allmenheten.
 • Alle porter/le må lukkes - pga. dyr på beite.
 • Ikke skremme eller mate dyrene i området.
 • 1 person over 25 år må være ansvarlig og til stede ved  leie av hytta - navn og kontaktinfo skrives på leieavtalen
 • Hytta leies ikke ut til festlig lag hvor det serveres alkohol
 • Leietaker må gjøre seg kjent med brannvernrutiner/rømningsveier og slukkeutstyr.
 • Avtale møteplass ute ved evnt. evakuering

Nøkkel ved leie av hytta:
Nøkkel hentes på Servicekontoret i Rakkestad Rådhus, Rådhusveien 8 i åpningstidene.
Nøkkel leveres tilbake i postluka til venstre for inngangen til Rakkestad Rådhus.

Adresse:
Suteren, Røsægveien 340, 1894 Rakkestad

Suteren er statlig sikret friluftsområde. 
Dette betyr at området er tilrettelagt for allmenhetens bruk. De som leier hytta må på ingen måte begrense allmenhetens bruk av området.

Generelt om Suteren

Rakkestad kommune har hatt sitt engasjement i prosjektet Glomma Opplevelser. 
Prosjektet ble til etter initiativ fra Skiptvet kommune, som i tillegg til Rakkestad kommune, inkluderer Sarpsborg kommune og Indre Østfold kommune ( Eidsberg og Askim).

Målet med Glomma Opplevelser er å skape tilrettelagte og tilgjengelige opplevelser på og langs Glomma. De involverte kommunene ønsker mer aktivitet og økt næringsutvikling på og langs Glomma, og første del av prosjektet startet i høst. Mobilisering og informasjon til aktuelle aktører og samarbeidspartnere blir nå prioritert, og i denne sammenheng er Suteren koplet til prosjektet.