Alle slike bygninger skal ha så lave radonnivåer som mulig, og nivåene skal aldri overskride maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. Radonreduserende tiltak skal alltid iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrensen). De nye grenseverdiene er bindende og må overholdes innen 1. januar 2014. 
Linkene nedenfor viser til siste informasjon fra statens strålevern som for øvrig også er forskriftens tilsynsmyndighet.