Brannsjefene i Mosseregionen, Søndre Follo, Nordre Follo, Sarpsborg, Fredrikstad (inkludert Hvaler), Rakkestad, Halden, Askim (inkludert Spydeberg og Trøgstad), Skiptvet, Eidsberg samt Aremark og Marker kommuner har sendt ut en felles pressemelding:

 

"PRESSEMELDING

Som følge av stor fare for skogbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Søndre Follo, Nordre Follo, Sarpsborg, Fredrikstad (inkludert Hvaler), Rakkestad, Halden, Askim (inkludert Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Skiptvet, Eidsberg samt Aremark og Marker vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og utmark. Totalforbudet gjelder Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås, Enebakk, Oppegård, Ski, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Halden, Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Skiptvet, Eidsberg, Aremark og Marker kommuner." I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor skogbrannfare i kommunene, selv om det i enkelte områder har falt noe nedbør i løpet av sommeren. Skogbrannfarevarselet (se www.yr.no) er ikke alltid representativt for alle steder i et område, men antas å øke til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av de foreløpige værvarsel som er utgitt. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot skogbrann.

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Til tross for at alle brannvesen alltid har en grunnberedskap, vil branner oppstått som følge av uaktsom bruk av ild eller annen aktivitet som medfører unødige branntilløp, svekke brannvesenets beredskap overfor andre alvorlige hendelser. Også brannvesenet plikter å sørge for at ansatte gis mulighet til å avvikle lovbestemt ferie på sommeren,  og bruk av tilgjengelige ressurser må ofte foretas etter en prioritering. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark alltid er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.