Du kan undersøke om du står i manntallet i Rakkestad kommune ved å se i manntallslistene som vil bli lagt ut i midten av juli 2019 på følgende steder:

  • Servicekontoret i Rakkestad rådhus

  • Biblioteket i Rakkestad kulturhus

  • Coop Prix Degernes
     

Listene blir liggende ute til og med valgdagen 9. september.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

For utenlandsboende stemmeberettigede gjelder spesielle regler. Hvis du ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste årene før valgdagen, må du søke om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Valgstyrets adresse er: Postboks 264, 1891 Rakkestad.

 

Ellen Solbrække

Valgstyrets leder