Over 52 millioner til aktivitet- og idrettsglede (Østfold Fylkeskommune sin nettside)

Rakkestad kommune har fått spillemidler til alle søknadene som ble sendt:         

  • Degerneshallen – rehabilitering av lys
  kr 238 000
  • Degerneshallen - rehabilitering av gulv 
  kr 428 000
  • Rakkestad stadion 7’er bane kunstgress 
kr 1 000 000
  • Kirkeng skole rehabilitering av ballbinge 
 kr 185 000