Skal det søkes om spillemidler i januar 2018 så må det registreres i Rakkestad kommune før 15. oktober 2017.

 • Søknad om spillemidler til:
  • ordinære anlegg:
   • Idrettsanlegg, områder og anlegg for friluftsliv.
   • Rehabilitering, omgjøring av eldre anlegg.
  • nærmiljøanlegg:
   • Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsområder.
  • mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg:
   • Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert, fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsområder.

Kun elektroniske søknader og søknadsskjema finnes på:

Kontakt seksjonsleder kultur Grethe Torstensen, for mer info og tildeling av anleggsnummer til søknad.

Kulturpris og Kulturstipend 2017

 • Forslag til kulturpris 2017
 • Søknad om kulturstipend 2017

 "Tildeling av kulturstipend og kulturpris innen kultur- samlede retningslinjer"  finner du i menyen til venstre og under "Skjemaer"

Norgesmestere 2017.

 • Informasjon om norgesmestere 2017

Hvis noen i ditt lag/forening har blitt norgesmester i 2017, send informasjon om dette til Rakkestad kommune.

Søknader om kulturstipend har frist 01. oktober.

Forslag til kandidater til kultur- og frivillighetspris må vi ha innen 1. februar, denne prisen vil bli delt ut på 17.mai.

Mer informasjon fås på kommunens servicekontor eller www.rakkestad.kommune.no

Forslag til kulturpris, kulturstipend og informasjon om norgesmestere sendes: