Her møtes vi og spiller kort og spiser kveldsmat sammen.