I det samme tidsrommet har NAV åpningstid fra kl. 09.00 - 14.30.