Hvordan var det å få bekreftelsen på at du ble vår neste ordfører?
 
- Alt skjedde så fort og tiden etterpå har bare rast av gårde. Jeg ble veldig glad og stolt over at valgdeltagelsen i Rakkestad økte, og at veldig mange valgte å gi sin stemme til Senterpartiet. Jeg måtte søke permisjon fra jobben min hos Fylkesmannen, og avslutte et stykke arbeid veldig raskt. Det var rart og litt vemodig å slutte et sted hvor jeg trivdes så godt, men det føltes riktig i og med at nye oppgaver ventet. Forhandlinger om posisjoner og samarbeidsavtaler var krevende, og selvfølgelig var det noen som ble fornøyd og noen som ble skuffet. Det er jo en del av game. Valgkampen var en intens periode, men jeg håper at Rakstingene kjenner igjen det jeg jobbet for og sa i valgkampen. Det er utrolig hektisk, spennende og morsomt å være ordfører! Jeg trives utrolig godt. 
 
Karoline har vært ordfører i litt over åtte måneder. I tre av dem har hun ledet en kommune i unntakstilstand etter at corona-krisen slo mot oss i midten av mars. Karoline oppsummerer kommunens mest krevende måneder i fredstid slik:
 
- Kommunens ansatte har gitt innbyggerne våre trygghet og gode tjenester. Jeg er veldig stolt av de ansatte. De er løsningsorienterte, fleksible og de ønsker det beste for Rakkestadsamfunnet. Jeg har møtt offensive, dedikerte og profesjonelle kommune-ansatte som har brukt de verktøyene de har fått tildelt, og hatt ett eneste fokus: Gode tjenester!
 
Hun har for det meste kjent på stolthet i sine første måneder som ordfører. Karoline erkjenner likevel at frustrasjonen kan komme når hun opplever at døgnet kun har 24 timer. Hun har så mye hun ønsker å gjøre. Selv om ting ofte går i et høyt tempo, kan Karoline føle ting går sakte, vel vitende om at «ting tar tid».  Erkjennelsen av at hun ikke kan hjelpe alle med det de ønsker er også en utfordring å takle.
 
- Jeg gikk til valg på å være en åpen og tilgjengelig ordfører. Min dør er alltid åpen. Jeg svarer på alle henvendelser jeg får og forsøker å møte folk direkte eller snakke med dem på telefon. Det innebærer også at jeg går inn i saker det er vanskelig å navigere i. Mitt politiske arbeid skal være imøtekommende og løsningsorientert. Men, det er ikke alltid jeg kan løse alt som havner på mitt bord på den måten vedkommende som kontakter meg vil at det skal bli. Jeg vil gjerne hjelpe alle, men jeg kan ikke gjøre alle til lags. Det er en av ulempene ved å være så åpen som jeg ønsker å være. Det hadde vært enklere å henvise til en saksbehandler eller en seksjonsleder i kommunen, men jeg har lovt innbyggerne i Rakkestad at jeg skal være en aktiv ombudsperson. 
 
Hvilke personlige egenskaper har du som gjør deg til den ordføreren du er?
 
- Jeg er ganske rett frem og enkel å forholde seg til. Jeg er ingen politisk «player», som bruker mye energi på det politiske spillet. Pragmatisk og rett frem. Da jeg ble ordfører hadde jeg vært med i politikken i noen år. Jeg var ganske bevisst på hva slags politisk leder jeg ønsket å være. Jeg har sett mange forskjellige typer opp gjennom årene. Min rolle har jeg formet selv, og jeg utvikler meg som ordfører hver eneste dag.
 
Hva har vært din største utfordring som ordfører siden du ble valgt i fjor høst?
 
- Coronapandemien har vært en stor utfordring for hele lokalsamfunnet, men det er ikke ordførerens fortjeneste at vi kun har hatt et smittetilfelle i Rakkestad, og at driften mer eller mindre har gått på skinner. Det er takket være våre dyktige medarbeidere og flinke innbyggere som har fulgt smittevernrådene. Rent politisk er det en utfordring å følge opp viktige saker som innbyggerne er opptatt av, uten at det rammer kommunens drift og økonomi. 
 
Mange er opptatt av eiendomsskatt og at den er usosial og altfor høy i Rakkestad. Hva tenker du om det?
 
- Eiendomsskatten er krevende. Den er for høy. Fra 2021 vil promillesatsen bli senket fra 4,75 promille til 4,0 promille. Mange opplever den som en økonomisk byrde. Samtidig er eiendomsskatten en viktig inntektskilde for kommunen vår. Den er vårt felles spleiselag for å bygge sterke fond, holde gode tjenester i alle seksjoner og gjøre tunge investeringer innen blant annet skoler og eldreomsorg. Jeg kan ikke som ansvarlig politisk leder si at vi skal fjerne eiendomsskatten for å bli mer populær i bygda vår. Hvis jeg kan bidra til å redusere eiendomsskatten uten å ramme kommunens tjenester, skal jeg være den første til å foreslå det.
 
Hva gjør deg mest stolt av å være raksting?
 
- Rakstingene! Vi har cirka 8.200 innbyggere i kommunen vår. Vi er en liten kommune, men ikke så liten at vi ikke leverer det innbyggerne trenger. De frivillige drifter tilbud og tjenester verdt mange titalls millioner kroner hvert år. Vi lever på mange måter for hverandre. Vi har kvaliteter som større kommuner ikke har. Jeg er stolt og glad for at Rakkestad består som egen kommune. Det betyr mye for oss som bor her.
 
Hva gjør deg sint og trist?
 
Når noen for eksempel skriver nedsettende om våre medmennesker på sosiale medier. Da vekkes temperamentet mitt. Da får jeg lyst til å be noen ryke og reise. Det tar seg ikke helt ut om en ordfører legger seg på det nivået. Men noen ganger har jeg har veldig lyst! Som folkevalgt, ordfører, innbygger, mamma og medmenneske har jeg rett til å slå i bordet. Vi lever i et land med sterk ytringsfrihet. Jeg respekterer retten til å ytre seg om ulike saker, men jeg synes det er negativt når noen ytrer seg nedlatende om mangfold. Det anser jeg som en styrke, og ikke en svakhet. 
 
Er slike holdninger sterkt utbredt i Rakkestad?
 
- Nei, dette er noen få, men de får av og til stor plass. De klarer noen ganger å ta oppmerksomheten fra alt det positive og gode som skjer i bygda vår. Det er energitappende og kanskje skal vi ikke la de få så mye oppmerksomhet.
 
Hvilke store oppgaver blir viktige for Rakkestad fremover?
 
- Deler av næringslivet har store utfordringer i kjølvannet av coronakrisen. Handelslivet i sentrum betyr mye for lokalsamfunnet vårt. Jeg følger arbeidet i næringsrådet tett, og jeg vil være en pådriver for at Rakkestad kommune bidrar til å skape aktiviteter og møteplasser i sentrum nå og fremover. 
- Det aller største prosjektet i kommunen vår er å bygge nytt sykehjem på Skautun. Hele det politiske miljøet i Rakkestad deltar i denne dugnaden for å lage et fremtidig og moderne omsorgstilbud til våre innbyggere. 
- Arbeidet med ny kommuneplan hører sikkert tørt og kjedelig ut, men jeg ønsker å vitalisere hele dette prosjektet. Kommuneplanen er det viktigste planarbeidet vi politikere gjør for å skape en riktig retning for all drift og utviklingsarbeid i bygda vår. Jeg vil gå fem skritt fremover for at innbyggerne våre skal oppleve eierskap til vår felles plan, våre felles visjoner og verdier. Det krever involvering og engasjement på et helt annet plan enn vi har gjort før. 
- Vi skal bygge en svært etterlengtet kulturskole. En bygd som Rakkestad trenger å kunne tilby barna gode lokaler hvor kreativiteten kan blomstre. Kultur er limet i samfunnet sies det og en god kulturskole er en viktig del av dette.
 
Hva vil kjennetegne Rakkestad om 10-20 år hvis du får det som du vil?
 
- Da er Rakkestad fremdeles en egen kommune, hvor vi har cirka 10 000 innbyggere. Jeg ønsker vekst og utvikling. Jeg vil at folk skal få øynene opp for hvor bra det er å bo i Rakkestad. Kommuneøkonomien er krevende, men det er vi ikke alene om. For Rakkestad sin del ser jeg viktigheten av et regjeringsskifte ved neste stortingsvalg. Vi må få slutt på den sentraliseringspolitikken vi ser fra dagens regjering. Det ødelegger kommunen vår. 
 
Ordførerens sommerplaner er både høyt og lavt. Til fjells og til sjøs. For hennes egen del kan hun like gjerne tilbringe hele sommeren hjemme på Holøs.
- Bare jeg får være med Per Kristian, guttene våre, venner og familie, så kan jeg være hvor som helst.