Beskrivelse av seksjon/enhet

Enhet omsorgsbolig består av 4 boenheter og er boliger med livsløpsstandard for beboere i alle aldersgrupper og sykdomsfaser.

Arbeidsoppgaver

  • Klargjøre til frokost, rydde og vaske opp etter frokost
  • Hente og levere klær til vaskeriet
  • Avfallshåndtering
  • Andre postkjøkkenrutiner og utføre andre forefalne oppgaver
  • Gå turer med de eldre.

Ønskede kvalifikasjoner

Du må være blid, omgjengelig, ryddig og glad i eldre.

Aldersgrense 15 år

Du må oppgi i søknaden hvor mange dager du kan jobbe hver uke. I tillegg må du skrive tidsrommet du kan jobbe (hvilke uker).

Ta kontakt med enhetsleder Susann H. Syversen telefon 950 24 436 hvis du har spørsmål. Send søknad til susannhelene.syversen@rakkestad.kommune.no eller lever på Servicekontoret merk sommerjobb v/omsorgsboligene.

Søknadsfrist 7. mai 2019