Det er mange som benytter seg av badeplassene i Rakkestad kommune om dagen og det er veldig bra.

Vi vil henstille til de som har med seg hund til vannet om å vise hensyn. Vi minner om at det er båndtvang og at alle ikke er like begeistret for hund.

Vi oppfordrer til at dere tar med hunden til ytterkanten av badeplassen og oppholder dere der slik at alle har fine opplevelser ved/i vannet.