Fristen gjelder både private og kommunale barnehager. Fristen gjelder også plassendringer innenfor egen barnehage, og ønske om bytte av barnehage fra nytt barnehageår.

Tidligere innsendte søknader vil automatisk bli tatt med i hovedopptaket.

Søknadsskjema finnes som nettsøknad på kommunens hjemmeside. Kommunens servicekontor kan være behjelpelig med utfylling av søknad.

Mer informasjon finner du på http://www.rakkestad.kommune.no/barnehage.176823.no.html