Det kan søkes om støtte/tilskudd innenfor:

  • Aktivitetsstøtte
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av egne anlegg
  • Tilskudd til større utstyrsanskaffelser.
  • Tilskudd til islegging av baner
  • Tilskudd til vedlikehold og oppkjøring av skiløyper
  • Tilskudd til lekeplasser og andre nærmiljøtiltak

Se nederst i artikkelen for: Enheter - her vil dere finne mer info om de ulike støtte/tilskuddene og under Skjema: finner dere søknadsskjemaet.