Stor deltagelse
SMART er et program for 5.-7. trinn der elevene lager en oppfinnelse med nytte og verdi for andre. Gjennom kreative oppgaver leter de etter et hverdagsproblem i sitt nærmiljø. Deretter lager elevene en oppfinnelse som løser problemet, og en prototype presenteres for en jury som kårer en vinner. I løpet av dette skoleåret har rundt 1 000 elever på 20 barneskoler fra hele fylket gjennomført SMART i regi av Ungt Entreprenørskap, og nærmere 40 grupper hadde kvalifisert seg for fylkesfinalen SMARTingen 2014. 

Les mer på Ungt Entreprenør sine nettsider

Les mer på Høgskole i Østfold sine nettsider