Statens vegvesen skal utbedre en 550 meter lang strekning av rv. 22. Det blir bedre sikt, tryggere sideterreng og større avstand til jernbanen, som går på nedsiden av vegen.

Kortere stopp for trafikken

Siden januar har vegen vært stengt to timer midt på dagen for å ivareta sikkerheten til trafikantene i forbindelse med sprenging av 10-15 meter høye fjellskjæringer. Utbedringene fortsetter fram mot sommeren, men med mindre hindring for trafikken.

  • Mandag til torsdag kan vegen bli stengt inntil 15 minutter i forbindelse med sprenging og mindre vegomlegginger.
  • Det er bare ett kjørefelt og lysregulering gjennom anleggsområdet hele døgnet.

Takker trafikantene

– Vi ønsker å takke trafikantene for tålmodigheten så langt og oppfordrer til å planlegge med litt ekstra kjøretid forbi Tranga videre fram mot sommeren, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig i juni 2023.