Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

 • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
 • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
 • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
 • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
 • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
 • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
 • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
 • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Les mer på Regjeringen.no sine sider om vedtaket ►►

Dette sier skolesjef Morten Vedahl om avlysningen

- Bakgrunnen for avlysningen er blant annet at det har vært store forskjeller i undervisningen elevene har fått, på grunn av store ulikheter i lokale tiltak. Så slik sett er det nok riktig at skriftlig eksamen avlyses.

Rektor ved Rakkestad ungdomsskole, Lars Fagerhøi, har følgende kommentarer

 • Elevene går glipp av en ekstern vurdering som et tillegg til vurderingen den faste læreren gir.
 • Skolen går glipp av en mulighet til å gjøre en god vurdering av egen vurderingspraksis. Vi ønsker at våre standpunktkarakterer skal være i tråd med den vurderingen eksterne sensorer gjør. Vi ønsker ikke å gi urealistisk gode eller for dårlige karakterer. Dette er en mulighet vi mister for andre året på rad.
 • Elevene går glipp av en viktig trening/forberedelse på eksamenssituasjonen som kunne vært nyttig senere i livet.
 • Det ville vært ganske enkelt å arrangere skriftlig eksamen innenfor rammene av godt smittevern, men begrunnelsen om at skoler vil ha veldig ulike undervisningsgrunnlag grunnet ulikt smittetrykk gjennom hele 10. trinn er nok reell.