Skoleveien vil bli stengt i en periode over flere uker, og en åpning av Skoleveien for trafikk vil først bli i mars 2015. Stengningen vil først bli foretatt ved Parkveien/Skautun, men vil etter hvert forskyves oppover mot Mysenveien, i takt med fremføringen av vann- og avløpsledninger.

Området som er berørt av anleggsarbeidene er fra krysset Parkveien og opp til innkjøringen til Rakkestadhallen.»