Skoleruta 2020 / 2021

August

Første skoledag mandag 17. august 11 skoledager

September

Høstferie uke 40, f.o.m 28. september t.o.m. 2. oktober 19 skoledager
Oktober Første skoledager etter høstferien mandag 5. oktober 20 skoledager
November Fridag for elevene fredag 13. november 20 skoledager
Desember Siste skoledag før jul mandag 21. desember 15 skoledager
Januar Første skoledag mandag 4. januar 20 skoledager
Februar Vinterferie uke 8, f.o.m. mandag 22. t.o.m. fredag 26. februar 15 skoledager
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5.april 20 skoledager
April Første skoledag etter påske tirsdag 6. april 19 skoledager
Mai

Kristi Himmelfartsdag 13. mai
Fridag for elevene fredag 14. mai
Grunnlovsdag mandag 17.mai
2.pinsedag mandag 24.mai

17 skoledager
Juni Siste skoledag før sommerferien fredag 18.juni 14 skoledager
Sum

Høsthalvåret

Vårhalvåret

 

Totalt for skoleåret 2020 / 2021

85 skoledager

105 skoledager
----------------

190 skoledager