Tjenesten består av fysioterapeut, lege og helsesøster.

Vi samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser som PPT og psykolog, for å identifisere og løse helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.
Vi samarbeider også med andre enheter i Familiesenteret som ergoterapeut, barnevern og psykisk helsearbeid / familieterapeut.

I Rakkestad kommune har vi ca. 1000 elever hvert år i grunnskolen. Elevene fordeler seg på 3 barneskoler og 1 ungdomsskole.

Mer informasjon om tilbud og helsesøsters tilstedeværelse på de ulike skolene finner du på
sidene til Skolehelsetjenesten ved Familiesenteret eller
ved å ringe Servicekontoret tlf. 69 22 55 00.