Tjenesten består av fysioterapeut, lege og helsesøster.
Vi samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser som PP - tjenesten og psykolog, for å identifisere og løse helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole-elevers situasjon.
Vi samarbeider også med andre enheter i familiesenteret som barnevern og psykisk helsearbeid/familieterapeut.

I Rakkestad kommune har vi ca. 1000 elever hvert år i grunnskolen. Elevene fordeler seg på 3 barneskoler og 1 ungdomsskole.

Skolehelsetjenesten er en naturlig fortsettelse av helsestasjonsarbeidet i kommunen.
Helsesøster har individuelle samtaler, rådgivning, veiledning, helseopplysning i gruppe, vaksinering, oppfølging og henvisning ved behov.
Tjenesten er et lavterskel-tilbud, og helsesøster har fast kontortid på hver skole.
 

Helsesøster fungerer som kontaktledd mellom foreldre/lærere og de andre i skolehelsetjenesten.
Fysioterapeuten undersøker og behandler elever med symptomer fra muskel og skjelettsystemet.
Skolelegen er medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten, og arbeider forebyggende og rådgivende.