Tjenesten består av fysioterapeut, lege og helsesøster.
Vi samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser som PPT og psykolog, for å identifisere og løse helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole-elevers situasjon.
Vi samarbeider også med andre enheter i familiesenteret som barnevern og psykisk helsearbeid/familieterapeut.

I Rakkestad kommune har vi ca. 1000 elever hvert år i grunnskolen. Elevene fordeler seg på 3 barneskoler og 1 ungdomsskole.

Skolehelsetjenesten er en naturlig fortsettelse av helsestasjonsarbeidet i kommunen.
Helsesøster har individuelle samtaler, rådgivning, veiledning, helseopplysning i gruppe, vaksinering, oppfølging og henvisning ved behov.
Tjenesten er et lavterskeltilbud, og helsesøster har fast kontortid på hver skole.
Alle elever kan benytte seg av tjenesten, enten de har behov for en voksen å snakke med eller trenger råd og veiledning.
Tjenesten er gratis.

Helsesøster fungerer som kontaktledd mellom foreldre/lærere og de andre i skolehelsetjenesten.
Fysioterapeuten undersøker og behandler elever med symptomer fra muskel og skjelettsystemet.
Skolelegen er medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten, og arbeider forebyggende og rådgivende.