Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Vil du testes for Covid-19? ta kontakt med din fastlege.
Ikke ring fastlegen for å få svar på din prøve, du blir oppringt.
Har du andre spørsmål til prøvesvaret du har fått må du ringe fastlegen din.
Prøvesvar HelseNorge.no her kan du sjekke for svar på din prøve.

Når får du svar:

 • Prøver tatt mandag, tirsdag og onsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar innen 48 timer
 • Prøver tatt torsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar - påfølgende mandag
 • Prøver tatt fredag
  • Positive svar påfølgende mandag
  • Negative svar påfølgende tirsdag
 • Prøver tatt i helgene svares ut av legevakt/sykehus.

Sykehuset Østfold, Kalnes analyserer ikke prøver i helgene.

Svar på prøver kommer til kommuneoverlegen på kvelden og formidles til smittevernkontoret påfølgende arbeidsdag. 

 

 

Les mer...

Skolehelsetjenesten for alder 6 - 20 år

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste.
Den består av fysioterapeut, lege, sykepleier og helsesykepleier. I tillegg til foresatte samarbeider vi med skole og evt. andre fagpersoner som PPT, ergoterapeut, barnevern og BUP.

Skolehelsetjenesten har som hovedoppgave å:

• Fremme psykisk og fysisk helse

• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold på skolen

• Forebygge sykdom og skade

• Utjevne sosiale helseforskjeller

• Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

HFU sommeren 2020