Rakkestad kommune har 3 barneskoler : 
Kirkeng, Os og Bergenhus og 1 ungdomsskole: Rakkestad Ungdomsskole.
Bergenhus barneskole og Rakkestad Ungdomsskole ligger i sentrum
Elever fra Rakkestad går på videregående skole i hele Østfold, de fleste på Mysen videregående skole.
Det er Østfold fylkeskommune som har ansvar for videregående opplæring.

Videregående opplæring

- omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning.
Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.

Høyere utdanning

- omfatter universitets- og høyskoleutdanning. Den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring.
Elever som tar videregående yrkesfaglig utdanning kan skaffe seg kompetanse for inntak til universiteter og høgskoler (studiekompetanse) ved å ta et påbygningskurs i felles allmenne fag (ca. to år).
Man kan også søke om opptak til universitet og høyskoler på bakgrunn av realkompetanse.