Beskrivelse av arbeidene

Arbeidet utføres med motorsag for vegetasjonsrydding. Vi skal utføre arbeidet på dagtid kl. 07.00 - 19.00, som avgir 95 - 110 db. Personell og utstyr vil bevege seg i arbeidsperioden.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Anleggsleder Øyvind Berg

Telefon 906 50 767 / E-post: oyvind.berg@mesta.no