Beskrivelse av seksjon/enhet:

Rakkestadskolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole. Os skole er en 1-7 skole i Rakkestad.
Skolen har 215 elever totalt. SFO-tilbudet er til elever fra 1.-4.trinn og mellom 40 - 50 barn benytter seg av tilbudet.
SFO har et eget rom, men benytter seg også av kunst og håndverksrommene i tilknytting til SFO sitt allrom.
Skolen har et stort og variert uteområde og trivelige skogsområder som blir benyttet til ukentlige turer og utflukter.

Til utlysningsteksten: