Sakslisten med dokumenter finner du her

Disse sakene skal behandles:

  • Degernes helse- og velferdssenter - salg
  • Prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 - 2021
  • Reglement for godtgjørelse til bruker- og interesseråd i perioden 2015-2019 - endring
  • Søknad om salgsbevilling for nettsalg av alkohol - kolonial.no as
  • Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler
  • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021