Samarbeide to og to

Dette samarbeidet innebærer at to abonnenter går sammen om å dele på utstyret som en husstand vanligvis får utlevert.

  • Partene i samarbeidet vil ikke få utlevert større avfallsdunker.
  • Et samarbeid mellom to og to tilgodesees i dag med 20% reduksjon av renovasjonsgebyret

Samarbeide tre og tre

Dette samarbeidet innebærer at tre abonnenter går sammen om å dele på færre, men større avfallsdunker.

  • Denne løsningen fører til en reduksjon fra seks til to avfallsdunker for deltagerne i samarbeidet, men gir fortsatt hver abonnent et forholdsvis stort avfallsvolum.
  • Et samarbeid tre og tre tilgodesees i dag med 15% reduksjon
    av renovasjonsgebyret.

Inngåelse av en av de to samarbeidsavtalene vil gi hver abonnent en reduksjon i gebyret

Inngåelse av en av de to samarbeidsavtalene vil gi hver abonnent en reduksjon i gebyret tilsvarende kommunens besparelser knyttet til den reduserte avfallsmengden.
Ettersom de ulike samarbeidene representerer en ulik reduksjon i tilgjengelig avfallsvolum (se tabell) vil de også gi ulik reduksjon i renovasjonsgebyret.
 

Avtale om samarbeid husholdningsavfall tabell.png

For å tegne et samarbeid må abonnentene fylle ut skjemaet " Renovasjon - avtale om samarbeid om antall oppsamlingsenheter for husholdningsavfall.PDF" og sende inn til kommunen.