Les hele salgsoppgaven for tomt på Harlemåsen her (pdf) ►

Tomtenes beskaffenhet
Rakkestad kommunen skal i 1. omgang selge 5 tomter.
Hele boligområdet vil ved full utbygging inneholde ca 50 boenheter.
Tomtene er byggeklare.
De fleste tomtene har fjellgrunn.
Noen tomter Øst for adkomstveien har jord og leiregrunn.
Rakkestad kommune har gjennomført geoteknisk vurdering av disse tomtene og kan gi nærmere informasjon om grunnforholdene.