RUSPROBLEMER?

Har du eller noen av dine nærmeste utfordringer i forhold til bruk av alkohol eller andre rusmidler, og trenger hjelp med dette?

Rusteamet kan gi tilbud om:

 • Terapeutiske samtaler
 • Råd og veiledning
 • Individuell plan og koordinering av tjenester
 • Motivasjonssamtaler med fokus på rehabilitering
 • Forvern (lavterskel)
  • Råd og veiledning
  • Være med på forvernsamtaler ved behandlingsinstitusjoner
  • Mestring og motiveringskurs
 • Ettervern
  • Samtaler
  • Kurs og forelesninger
  • Oppfølging av individuell plan og ansvarsgruppemøte
  • Aktiviteter
  • NADA, øreakupunktur
 • Aktiviteter og kurs
 • Pårørende kurs
 • NADA, øreakupunktur

Vi i rustjenesten er i gang med å planlegge oppstart av et brukerstyrt hus der det vil foregå forskjellige
mestrings-aktiviteter, i første omgang som et tilbud på dagtid.


Linker til brosjyrer, dokumenter, kart vedrørende rusproblemer:

 

 

Partnere

Primærhelsetjenesten
Spesialisthelsetjenesten
Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen