Det er beregnet at byggeperioden vil vare i 2-3 måneder. Ny midlertidig plassering er angitt på vedlagte kartutsnitt.  Andre returpunkter for glass- og metallemballasje er ved Gjensidige-bygget, Coop Degernes og på Kopla.