I dag kjøres alt innsamlet husholdningsavfall til forbrenning med energigjenvinning ved Østfold Energis forbrenningsanlegg i Rakkestad.

Renovasjonsordningen i Rakkestad kommune fungerer på følgende måte:

sortere_Ny_logo_250x177.png

Mer informasjon om de ulike ordningene finner du i menyen til venstre.
Her finner du blant annet: