Beskrivelse av seksjon/enhet

Seksjon Kommunikasjon og kultur er organisert i 2 enheter (Kulturskolen og Kultur/aktivitet/ungdom/kino ) og 6

fagenheter (IKT, servicekontoret, biblioteket, badet, lokalsamlingen/Bygdetunet, innkjøp). Rakkestad kommune har har

et politisk vedtak på at det skal bygges en ny kulturskole med byggestart første halvår 2020. Kulturskolen har

10 deltidsansatte lærere med 150 elever fordelt på flere instrumenter, teater og dans. Kulturskolen har et nært samarbeid

med Rakkerungene teatergruppe og Rakkestad skolekorps.

Til utlysningsteksten: