Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. trinn. Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt

For å søke om redusert foreldrebetaling må inntekten være lavere enn 493 533 kroner. 
For hel SFO-plass er maksimalpris 2 692 kroner. 

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke søknadsskjema og legge ved siste utgitte skattemelding.

Alle som søker før 20. september og får det godkjent, refunderes det de har betalt for mye i august og september. 

Blir det søkt etter 20. september, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadspunktet og ut skoleåret.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett skoleår av gangen.
Skattemeldingen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søknaden kan ikke behandles uten nødvendig dokumentasjon. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Dokumentasjon

  • Kopi av siste skattemelding
  • Dokumentasjon av inntekt, lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner
  • Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn en måned