Flere kan være med på returkartonglotteriet

Det var blant kartongene samlet inn av Rakkestad kommune at kubben til Johannes ble trukket ut. Kommunen er ansvarlig for innsamlingsordningen av kartonger, og vi er glade for å være med på å belønne innbyggere som er flinke til å kildesortere.

- Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. Både organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier Martin Andersen fra Rakkestad kommune

Fakta om drikkekartonger

Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når vi skyller, bretter og leverer kartonger til gjenvinning.

Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg som for eksempel som pizzakartong eller Cornflakes-esker.

Sikring og administrasjon av returordningen for drikkekartonger blir utført av Grønt Punkt Norge.