NRK beskriver serien på denne måten på sine nettsider:
Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps.

Det er rakstingen Arild Strand som skal ha mye av æren for at programserien ble en virkelighet. Han har stått på for å samle midler, han har skaffet produsent og han har vært i møter med NRK-ledelsen. Programmet filmer på mange steder og lokasjoner i landet, også i Rakkestad. Hvert program vil ha ulike temaer.

I tillegg til visningene på NRK1, har serien gått i reprise på NRK2.