Ønsker oversikt over utleieboliger

Rakkestad kommune tar høyde for at det vil bli flere og ganske mange bosettinger resten av året. Av den grunn ønsker vi å kartlegge hvilken kapasitet privatpersoner og private næringsaktører har for utleie (via kommunen) for den gruppen det er snakk om.

Et samspill mellom kommunen, frivillige organisasjoner og private aktører er sannsynligvis helt nødvendig for at vi skal lykkes med dette samfunnsoppdraget. Rakkestad kommune ber om at interesse for slik utleie meldes på e-post – bolighjelpukraina@rakkestad.kommune.no – så snart som mulig.

Av hensyn til de tjenester kommunen skal gi til disse menneskene, er det først og fremst boliger og leiligheter i sentrumsområdet som er interessante.