Årsaken er at når andelen vaksinerte er høy og raskt økende, vil effekten av munnbind avta fordi færre folk vil være smitteførende, og færre folk vil være mottakelige for smitte.
Det er opp til den  enkelte kommunene å  beslutte når tiden er inne til å oppheve tiltaket.

Rakkestad kommune har kommet langt med vaksineringen av befolkningen; risikogruppe 10 (18-24 år og 40-44 år uten underliggende sykdom) starter neste uke. I tillegg  har vi et  svært  lavt smittetall.

Dermed følger Rakkestad kommune de nasjonale rådene, og opphever den generelle anbefalingen om å bruk munnbind fra lørdag 19.6. 

Det kan også være situasjoner hvor bruk av munnbind er påkrevd eller anbefalt, slik som i visse tilfeller under karantene eller isolasjon. Les mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider.

Viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene

De basale smittevernrådene blir ekstra viktige å følge når samfunnet åpnes opp og mange av de øvrige smitteverntiltakene avsluttes.

Ikke møt opp når du er syk, test deg, hold avstand til andre og vask hendene ofte og grundig.