Dette betyr at fra 1. august 2012 har Rakkestad kommune 5 kommunale barnehager.

Kirkeng barnehage øker sin aktivitet fra august 2012 i midlertidige lokaler. Prosjektering av lokaler for en varig økning av barnehageplasser ved Kirkeng barnehage er startet, og nybygg er beregnet ferdigstilt i løpet av 2013.