Oppdatering fredag 17.04.2020

Omlag 350 personer testet i Rakkestad. Fortsatt kun 1 positiv prøve. Vedkommende er frisk og tilbake i jobb.

Illustrasjonsbilde påske - krokus.jpg
Illustrasjonsbilde påske - krokus.jpg

Oppdatering tirsdag 07.04.2020

Informasjon fra Regjeringen

 • Grunn til forsiktig optimisme, men det er for tidlig å senke skuldrene, sa statsminister Erna Solberg på dagens pressekonferansen. Vi er fortsatt langt fra halvspilt. (ref fotballsammenligning).
 • Reproduksjonstallet i Norge ser ut til å være 0,7 eller lavere, det betyr at hver smittede smitter under 1 annen.
 • Statsministeren gjentok 3 viktige faktorer for fortsatt kontroll på smitten; SAMMEN - KONTROLL - OVER TID.
 • I ukene fremover trenger Norge å teste flere, drive bedre og raskere smittesporing og isolere de syke raskere.
 • Lykkes Norge med dette arbeidet fremover kan Norge åpnes opp enda mer, mislykkes vi må det strammes til igjen.
 • Det skal lages bransjenormer for smitteverntiltak innen 27.4 som definerer hvordan de ulike tjenestene kan og skal tilbys. Dette vil danne grunnlag for alle tjenester som åpnes igjen over påske.
 • Barnehagene åpner 20.4.
 • Hytteforbudet oppheves 20.4. NB!! Regjeringen oppfordrer fortsatt til å begrense fritidsreiser til innenfor bo- og arbeidsregionen din.
 • 1-1 tjenester som psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter kan tilby tjenester fra 20.4.
 • Skolene - 1. - 4. trinn og SFO åpner 27.4.
 • Videregående skoler og høgskoler og universiteter åpner i begrenset omfang 27.4.
 • Frisører, hudpleie mm kan tilby tjenester fra 27.4
 • Alle kulturarrangementer og idrettsarrangementer fram til 15.6 innstilles/avlyses.
  • Regjeringen kommer tilbake med sommerarrangementer og festivaler innen 1. mai.
 • 17. mai blir annerledes, men regjeringen vil komme med retningslinjer for avvikling av 17. mai rett over påske.
 • De som fortsatt kan ha hjemmekontor oppfordres til det.
 • Fortsatt fokus på vask av hender, desinfisering, hoste i armhulen, 2 meters avstand, ikke flere enn 5 i grupper osv.
 • Er du syk - vær hjemme.
 • Overhold karantenebestemmelsene!!
 • Vi må vise UTHOLDENHET sammen, avsluttet statsminister Erna Solberg

Rakkestad kommune

Barn og unge

Påskehandel

 • En klar oppfordring fra statsminister Erna Solberg, Rakkestad kommune og butikkene selv; Unngå trengsel, kø og overfylte butikker, gjør din påskehandel på andre dager og til andre tider enn onsdag før skjærtorsdag og lørdag før 1. påskedag !!

Hvor skal du ringe? Tips til hva du kan gjøre utendørs?

Henting av husholdningsavfall og åpningstider Kopla renovasjonsplass

Ledige stillinger i rakkestad kommune

Det er noen ledige stillinger i Rakkestad kommune for tiden. Klikk her for å lese de forskjellige.

Hjembaserte tjenester

Dugnadsinnsatsen fortsetter også gjennom påsken og etter påsken og seksjon Hjembaserte tjenester har sendt brev til ca 200 primærpårørende til mottakere av tjenester for hjemmeboende med spørsmål om det er noen oppgaver som kan løses av de pårørende mens koronapandemien pågår.

NAV og Økonomi

 

Oppdatert onsdag 25.03.2020

Oppdatert mandag 23.03.2020

Ingen med påvist smitte i Rakkestad pr mandag morgen 23.03. 

Oppdatering fredag 20.03.2020

Fortsatt ingen med påvist smitte i Rakkestad

Alle prøver tatt til og med torsdag 19. mars er negative. Totalt er det tatt 113 prøver i Rakkestad (tom 19.3) og fortsatt er enda ingen påvist med koronasmitte i Rakkestad.

--------------------------------

Tips fra brannvesenet

I disse Korona tider er det bra å se at mange av oss følger myndighetenes oppfordring til å begrense omgang med andre og at butikkene og gatene er litt tommere enn vanlig.
Men, det betyr også at flere av dere er hjemme, og som alle vet, de fleste ulykker skjer i hjemmet.

Våre råd til dere som nå skal balansere den edle kunsten å jobbe hjemmefra samtidig som dere passer barn, lager mat, trøster og aktiviserer:

 • Følg med på det du driver med på kokeplate og komfyr.
 • Ikke forlat huset når vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskinen står og går.
 • Gjør det du kan for å forhindre brann også.

Når du først er hjemme, er det masse brannforebyggende tiltak du kan gjøre:

 1. Sjekk at røykvarslerne fungerer. Støvsug dem gjerne også. Gi dem nytt batteri hvis de trenger det.
 2. Sjekk at pila står i det grønne feltet på slokkeapparatet. Snu litt på pulverapparatet for å unngå at det klumper seg. Er i tillegg fin trening!
 3. Er det lenge siden du vasket filteret i avtrekksvifta over komfyren? Det er en ganske ekkel, men enkel oppgave. De fleste kan vaskes i oppvaskmaskinen. Men sjekk bruksanvisningen for sikkerhets skyld.
 4. Ha brannøvelse. En viktig, og artig aktivitet for hele familien! Det man øver på blir man god på. Her finner du gode tips om hvordan du kan holde en brannøvelse: https://brannbamsen.no/barnas-bjornis/brannovelse
 5. Du finner også mange gode tips om hvordan du kan forebygge brann på www.sikkerhverdag.no/brann

Hilsen Rakkestad brannvesen

Oppdatering søndag 15.03.2020

Rakkestad kommune etablerer kriseledelse og kriseorganisasjon

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket

Smitteverntiltak i forhold til støttekontakttjeneste

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

Koronavettregler

Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm

 

Oppdatering fredag 13.03.2020

Covid 19 pandemien pågår og utvikler seg. 

Rakkestad kommune stengte ned barnehagetilbudet og skolefritidsordningene i går (12.3.2020). Foreldre betaler ikke for tiltakene fra de ble lukket (13.3.2020) og fram til de åpner igjen. Fakturaer for mars betales ordinært og det finner sted en avregning når tilbudene på nytt er oppe og går. 

På mandag 16.3.2020 etablerer Rakkestad kommune barnepassordninger i skole og barnehage – ment for foreldre hvor begge arbeider i samfunnskritiske funksjoner og eneforsørgere som er i samme funksjon. Tilbudet er i alle kommunale barnehager fra kl. 06.30 – kl. 16.45/kl. 06.45 – kl. 17.00 og ved Bergenhus og Kirkeng skoler fra kl. 06.45 og kl. 16.45. En lignende ordning kan opprettes på Os skole hvis/når et behov tilsier det. 

I dag (13.3.2020) er tiltakene under forberedelse. Foreldre kontaktes av kommunen som et ledd av denne prosessen.  

Private barnehager etablerer lignende barnepassordninger som kommunen. 

Rakkestad kommune krever ikke inn egenbetaling for barnepasstilbudet. 

I sammenheng med at skolene er stengt ned (12.3.2020), oppretter Rakkestad kommune nettbasert undervisning fra førstkommende tirsdag (17.3.2020). Det sendes ut egen informasjon om tiltaket via skolens kanaler. 

Rakkestad kommune åpner på mandag (16.3.2020) «et eget legekontor» for å ivareta pasienter med øvre luftveisinfeksjoner i kommunale lokaler. Hensikten er å forhindre smitte, foreta undersøkelser og ta prøver uten å øke smittepresset på legekontorene og andre pasienter. Det har åpent på mandag – fredag fra kl. 12.15 – kl. 16.00. 

Fastlegekontorene ringes som normalt. Pasienter settes opp på timer på dette legekontoret. Samtidig gis det mer detaljert informasjon om tiltaket. 

Rakkestad kommune har i skrivende stund ikke registrerte smittede av Covid 19 – viruset, men det er stadig flere kommunalt ansatte og kommunalt tilknyttede mennesker som er i karantene for avklaring. I det perspektivet er situasjonen eskalerende. 

Psykisk helsearbeid og rustjeneste har begrenset tilbud fra 13.03.20 - 03.04.20.
Kun helt nødvendige samtaler blir prioritert på Familiesenteret i denne perioden. Det er viktig at alle er friske når de møter til avtaler.
Alle som har en avtale blir kontaktet av sin kontaktperson med informasjon om videre oppfølging pr telefon.
All organisert aktivitet, kurs og grupper er avlyst og utsatt inn til nærmere informasjon.

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket
NAV Rakkestad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.
Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt, og vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med eller tjenester fra NAV, om å benytte seg av www.nav.no eller Ditt NAV. NAV Rakkestad har også digital søknad om økonomisk sosialhjelp
Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon. Vi har også opprettet en lokal vakttelefon som kan benyttes dersom du har henvendelser som ikke kan tas via digitale flater. Dette nummeret er 413 03 836.
NAV sitt kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33.

Oppdatering torsdag 12.03.2020 kl 13.30

Oppdatering torsdag 12.03.2020

 • Gymsalene ved Os skole og Gamle Bergenhus skole stenges ned fra 13.3.2020. 
 • Rakkestadhallen og Degerneshallen lukker dørene fra 13.3.2020. 
 • Skolefritidsordningene tas ned fra 16.3.2020.
 • Et eget legekontor (bemannet med fastlegeressurs og annet helsepersonell) etableres for å ivareta pasienter med øvre luftveisinfeksjoner i kommunale lokaler fra 16.3.2020. Hensikten er å forhindre smitte, foreta undersøkelser og å ta prøver uten å øke smittepresset på legekontorene og andre pasienter. 
 • Egen informasjon legges ut på kommunens hjemmesider på fredag og i løpet av helgen. 
 • Besøk til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og omsorgsboliger og andre kommunale boliger i Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester begrenses og finner sted bare etter nærmere avtale med aktuelle seksjoner. 
 • Fra 12.3.2020 tar Rakkestad kommune i bruk hjemmekontorer i den grad det er formålstjenlig og mulig for sine ansatte. 

Oppdatering onsdag 11.03.2020

Covid 19 er fortsatt under utvikling. 
Kommunens ledelse har i dag morges hatt et oppfølgende møte på pågående situasjon. 
I den nærmeste tiden arbeides det med følgende tiltak: 
 • Barnehage og skole utarbeider informasjonsmateriell for personell, barn og foreldre i Rakkestadbarnehagen og Rakkestadskolen for hvordan drift og annen aktivitet er tenkt lagt opp i de forskjellige faser av Covid 19 epidemien. Rakkestad kommune henstiller til at råd og veiledning som gis tas hensyn til av alle involverte. 
 • Helse og omsorg konkretiserer tiltak i aktuelle seksjoner for iverksettelse i forskjellige faser av Covid 19 epidemien – der hensikten er å legge til rette for mest mulig normal og stabil drift og aktivitet i ukene framover. Det informeres løpende om tiltakene. 
 • Korona telefon for ansatte og befolkningen etableres fra 12.3.2020. Telefonnummer tilgjengeliggjøres i morgen tidlig. 
 • I morgen – 12.3 2020 – er det kontaktmøte mellom Rakkestad kommune og legekontorene på Covid 19 situasjonen. 

Oppdatering tirsdag 10.03.2020

 • I aktuell periode konsentrerer kommunen sin aktivitet mest mulig til primær- og kjerneoppgaver – barnehage, skole, helse og omsorg og tekniske tjenester. Annen virksomhet tas i alle hovedtrekk ned. Dette innebærer:
 • Rakkestad kulturhus stenges for møter og arrangementer. Det omfatter også politiske møter, aktivitetshuset, kino og bibliotek. 
 • Aktivitet i Rakkestad familiesenter overfor forskjellige brukergrupper – «datagrupper for eldre, strikkeklubber, sangkor, dans, bingo, forebyggende gågruppe ute, Oasen – trimgruppe og onsdags- og fredagstrimmen» - tas ned. 
 • Rakkestad bad stenges. 
 • Andre arrangører og lag og foreninger tilrås å vurdere egen aktivitet særskilt i den situasjonen som er, og henstilles i nødvendig grad til å kontakte kommuneoverlege for råd og veiledning.
Kommunens ledelse henstiller til å begrense kommunal intern møtevirksomhet og sin reisevirksomhet mest mulig i aktuell periode.