Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid i samvær med andre.
Her finner du litt mer informasjon om det å være støttekontakt

Som støttekontakt godgjøres man pr. time.
Antall timer styres av brukerens vedtak.
På grunn av ulike behov, oppfordrer vi både menn og kvinner i alle aldre til å søke.

Dersom du ønsker å bli støttekontakt, kan du registrere deg ved å benytte følgende lenke:
Støttekontakt/fritidskontakt - registreringsskjema