Hva er miljøfyrtårn?
Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13. november 2003 og tilbyr miljøsertifisering til private og offentlige virksomheter.
Alle virksomheter som ønsker å bli sertifisert må gå igjennom en miljøanalyse og deretter oppfylle definerte bransjekrav. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Hvem kan sertifiseres?
Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter.

Rakkestad kommune
Rakkestad kommune har nå tatt det første steget i arbeidet med Miljøfyrtårn. Fremover skal det arbeides med å lage en plan for hvordan/og hvor mye Rakkestad kommune skal arbeide med ordningen.

Rakkestad kommune er forpliktet til å ha en godkjent sertifisør som kan sertifisere virksomheter i Rakkestad. Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen skal delta på kurs høsten 2010 for å bli sertifisør.

Dersom det er spørsmål til ordningen så kontakt gjerne Rakkestad kommune på telefon 69225500 eller send en mail til postmottak@rakkestad.kommune.no.

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn på deres nettsider.