Ikke noe nytt sier Ordfører Ellen Solbrække

- For Rakkestad sin del er ikke dette noe nytt. Kommunestyrets vedtak opprettholdes. Det er vi glad for. Så får vi se hva som skjer i neste runde. 

Greit med en avklaring nå, sier rådmann Alf Thode Skog

Jeg ser på det som bra at staten kommer med avklaringer i kommunestruktursaken nå og at ressurser og fokus på nytt kan rettes inn mot å drive og utvikle Rakkestad kommune i et fem års perspektiv. Mye ble satt på vent da kommunereformen kom på dagsordenen i 2014. De kan nå bli tatt fatt i på en annen måte.

- Jeg tror ikke kommunereformsaken er over med det forliket som regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre gjorde i går. Den vil fortsette. Det er en del av dynamikken i samfunnsutviklingen. Det er bare å være forberedt på at Rakkestad kommune kan bli involvert i nye sammenslåingsprosjekter i 2020 – 2025.