Har du behov for påfyll av litteratur og kunnskap?
bruk appene BookBites og Libby som gir gratis tilgang til e-bøker og e-lydbøker i denne perioden.

Har du bøker å levere?

Lever i våre bokkasser ved hovedinngang kulturhus og Velhaven.

Trenger du å skrive ut dokumenter kan du besøke Servicekontoret i deres åpningstider.