Plandokumenter 

Plankart         Planbestemmelser          Planbeskrivelse

Ved eventuelle spørsmål kontaktes:
Espen Glosli
Tlf.: 908 07 969
E-post: Espen.Glosli@rakkestad.kommune.no

Frist for uttalelser:
6.juni 2020 
sendes til 
E-post : Postmottak@rakkestad.kommune.no