Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Digital timebestilling av koronavaksine og koronatest

Råd og veiledning til lag, foreninger og arrangører

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.
Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Lottstift

Pressemelding fra Regjeringen; Trinn 4 utsettes - trinn 3 i gjenåpningsplanen justeres

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.
 Begrunnelsen er blant annet usikkerhet knyttet til smitteutvikling og delta-varianten og vaksineforsyning. Regjeringen gjennomfører likevel enkelte lettelser i nåværende trinn 3 i gjenåpningsplanen.

regjeringen_opengraph_image200x200

Regjeringen åpner for trinn 3 - anbefalinger gjelder umiddelbart, regler fra søndag 20.6 kl 12.00.pr.18.06-21

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand. 

De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Nedenfor har vi listet opp de ulike tiltakene og hvilke regler som gjelder,

Les hele pressemeldingen her 

Les innholdet i plan for gjenåpning her

regjeringen_opengraph_image200x200

Lokal forskrift videreføres ikke - oppfordrer til fortsatt bruk av munnbind, pr. 10.05-21

Kriseledelsen behandlet fredag videreføring av lokal forskrift etter 10. mai. Basert på smittesituasjonen i Rakkestad og i kommunene rundt oss ble det vedtatt å ikke videreføre forskriften.

I Rakkestad er det nå det nasjonale tiltaksnivået som gjelder. Les hvilke regler for arrangementer og sammenkomster som gjelder. 

Ordfører Karoline Fjeldstad er klar i sin oppfordring til rakstingene om fortsatt å bruke munnbind og ikke ha store, private samlinger, holde avstand og ha god håndhygiene. Og, ikke minst, vær hjemme hvis du har symptomer på covid-19 og test deg.

Koronavirus - informasjon

Hvor mange kan vi være? En oversikt over antall på arrangementer og sammenkomster!, pr. 07.05-21

Rakkestad kommune er omfattet av nasjonalt tiltaksnivå. Det betyr at vi kan åpne noe mer opp for besøk og arrangementer, men fortsatt må vi overholde ganske strenge regler.

Nedenfor er de viktigste punktene ramset opp. Merk at det nå er kommet egne unntaksbestemmelser for vaksinerte og de som har hatt koronavirus siste 6 måneder.

For ytterligere informasjon er disse sidene viktige:

Regjeringen.no

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Covid-19 forskriften

Ungdomsfest

Kommunestyret vedtok lokal covid-19 forskrift, pr. 29.05-21

Kommunestyret vedtok i dag kriseledelsens forslag til lokal forskrift gjeldende fra og med fredag 30. april til og med mandag 10. mai.

Hovedhensikten med den lokale forskriften er å forsterke de nasjonale regler og retningslinjer og forhindre mobilitet.

Korona-infobilde-pressemelding

Kommuneoverlegen fatter hastevedtak; krav om munnbind og arrangementsbegrensninger, pr. 25.04-21

Kommuneoverlegen (smittevernoverlegen) i Rakkestad har fattet hastevedtak for perioden mandag 26.04.21 til og med torsdag 29.4.21 i henhold til smittevernlovens § 41-1, i påvente av kommunestyrets behandling av forslaget til lokal forskrift.

Kriseledelsen vurderte fredag at det er behov for en lokal forskrift som forsterker nasjonale anbefalinger. I hovedsak er det plikt til bruk av munnbind og tiltak som hindrer mobilitet som foreslås i forskriften. Forslaget legges frem for formannskapet og kommunestyret torsdag 29.04.

Frem til et slikt vedtak foreligger er det kommuneoverlegens vedtak som gjelder.

Korona-infobilde-pressemelding

Pressemelding fra Regjeringen; Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021

Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

Norges flagg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6