Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Psykisk helsearbeid og rustjeneste - 100 % prosjektstilling og 100 % fast stilling

Publisert | Oppdatert 04. september 2019

Seksjon Familiesenter består av enhetene barnevern, psykisk helsearbeid og rustjeneste, fysioterapi- og
ergoterapitjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt Frivilligsentralen.
Enheten består av fire team, Voksenteam, Familiehjelpen, Rusteam og team Aktivitet.
Ansatte arbeider tverrfaglig på tvers av teamene og tett mot andre seksjoner. Enheten har mange ulike gruppetilbud, forebyggings- og behandlingstilbud.
Brukere av tjenesten er 0-100år, og har ulike former for utfordringer.
Enheten er blitt styrket som følge av rusopptrappingsplanen, og tilbudet til brukergruppen er i utvikling.

Les hele utlysningen her:

Støttekontakter.png

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
Tips en venn Skriv ut