Arbeidsoppgaver

- Prosjektleder har myndighet og ansvar til å realisere prosjekter innen de rammer som settes
- Anskaffe og følge opp rådgivere og utførende entreprenører fram til prosjektet er avsluttet
- Forberede, presentere, dokumentere og rapportere på prosjektet
- Sørge for god samhandling i det enkelte prosjekt internt i kommunen og eksternt mot kontraktsparter og lokalsamfunnet
- Bistå kommuneområder innenfor stillingens kompetanse

Krav

- Minimum bachelorgrad i ingeniørfag, eller annen relevant utdanning på samme nivå
- Erfaring med gjennomføring av byggeprosjekter
- Språkferdigheter minimum B2, muntlig og skriftlig norsk
- Førerkort klasse B

Kvalifikasjoner

- Erfaring med "lov om offentlig anskaffelser"
- Forståelse av praktiske problemstillinger slik de framstår både i forberedelser av prosjektet og gjennomføring av det
på bygge- og anleggsplass

Personlige egenskaper

- Lese situasjoner godt, fange opp viktige problemstillinger og håndtere disse
- Utøve lederskap, våge å ta beslutninger og sikre gode prosesser som er tilstrekkelig forankret
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
- Ryddig og strukturert
- Håndtere samtidighet og ha høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt i tillegg til faglige kvalifikasjoner

Vilkår

- Lønn etter avtale
- God pensjonsordning
- Fleksibel arbeidstid
- Faglige utfordringer og muligheter for egenutvikling
- Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
- Disponere egen bil

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Praktiske opplysninger

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no